ELEKTRODY SPAWALNICZE RUTYLOWE | ZASADOWE

Elektrody rutylowe

Średnica 3,2 mm | Długość 350 mm | Waga 4,5 kg | Prąd spaw. 85-135 A – Nr. 044890001
Średnica 2,5 mm | Długość 350 mm | Waga 4,0 kg | Prąd spaw. 55-85 A – Nr. 044890002

Przeznaczenie

Wszechstronna elektroda rutylowa do spawania stali wszystkimi urzadzeniami na 230 V i 400 V.

Sklad

C 0,08 | Si 0,35 | Mn 0,60

Parametry mechaniczne

470-640 N/mm²  Wytrzymałość na rozciąganie Rm

380 N/mm²  Granica plastyczności Rp 0,2%

>20%  Wydłużenie względne A5

Elektrody zasadowe

Średnica 2,5 mm | Długość 350 mm | Waga 1,0 kg | Prąd spaw. 65-90 A – Nr. 044890003
Średnica 2,5 mm | Długość 350 mm | Waga 4,0 kg | Prąd spaw. 65-90 A – Nr. 044890004
Średnica 3,2 mm | Długość 350 mm | Waga 4,0 kg | Prąd spaw. 110-140 A – Nr. 044890005
Średnica 2,0 mm | Długość 300 mm | Waga 1,0 kg | Prąd spaw. 50-60 A – Nr. 044890006

Przeznaczenie

Elektroda zasadowa, niskowodorowa do spawania stali o podwyższonej wytrzymałości.

Stale konstrukcyjne S235 – S355
Blachy kotłowe P235GH – P355GH
Rury P235 – P355N
Blachy okrętowe A, B, D, E, AH32 – EH36
Stal drobnoziarnista S275 – S420

Sklad

C 0,08 | Si 0,60 | Mn 1,00

Parametry mechaniczne

500-640 N/mm²  Wytrzymałość na rozciąganie Rm

420 N/mm²  Granica plastyczności Rp 0,2%

>22%  Wydłużenie względne A5