RV 25000 | tlen | 2 manometry

200 bar  Max. ciśnienie wlotowe

8 bar  Max. ciśnienie wylotowe

315 bar  Ciśnieniomierz HP

16 bar  Ciśnieniomierz LP

35 m³/h  Znamionowa przepustowość

W21,8×14/1″F  Połączenie na wlocie

G 1/4″  Połączenie na wylocie

RV 25350 | sprężone powietrze| 2 manometry

200 bar  Max. ciśnienie wlotowe

8 bar  Max. ciśnienie wylotowe

315 bar  Ciśnieniomierz HP

16 bar  Ciśnieniomierz LP

15 m³/h  Znamionowa przepustowość

30×14/1″FSx  Połączenie na wlocie

G 1/4″  Połączenie na wylocie

RV 25100 | acetylen | 2 manometry

 25 bar  Max. ciśnienie wlotowe

1.5 bar  Max. ciśnienie wylotowe

40 bar  CiśnieniomierzHP

2.5 bar  Ciśnieniomierz LP

8 m³/h  Znamionowa przepustowość

jarzmo  Połączenie na wlocie

G 1/4″  Połączenie na wylocie

RV 25200 | propan-butan

1.5 bar  Max. ciśnienie wlotowe

20×14/1″FSx  Połączenie na wlocie

G 3/8″LH  Połączenie na wylocie

RV 25300 | propan-butan | 1 manometr

1.5 bar  Max. ciśnienie wlotowe

4 bar  Ciśnieniomierz LP

20×14/1″FSx  Połączenie na wlocie

G 1/4″  Połączenie na wylocie

RV 25450 | CO₂ | 1 manometr | rotametr

60 bar  Max. ciśnienie wlotowe

3 bar  Max. ciśnienie wylotowe

315 bar  Ciśnieniomierz HP

32 bar  Ciśnieniomierz LP

25 l/min  Znamionowa przepustowość

G 3/4″  Połączenie na wlocie

G 1/4″  Połączenie na wylocie

RV 25450 | argon | 1 manometr | rotametr

200 bar  Max. ciśnienie wlotowe

5 bar  Max. ciśnienie wylotowe

315 bar  Ciśnieniomierz HP

32 bar  Ciśnieniomierz LP

25 l/min  Znamionowa przepustowość

24,5×14/1″M  Połączenie na wlocie

G 1/4″  Połączenie na wylocie

RV 25500 | CO₂ | 2 manometry

60 bar  Max. ciśnienie wlotowe

5 bar  Max. ciśnienie wylotowe

315 bar  Ciśnieniomierz HP

32 bar  Ciśnieniomierz LP

25 l/min  Znamionowa przepustowość

G 3/4″  Połączenie na wlocie

G 1/4″  Połączenie na wylocie

RV 25500 | argon | 2 manometry

200 bar  Max. ciśnienie wlotowe

5 bar  Max. ciśnienie wylotowe

315 bar  Ciśnieniomierz HP

32 bar  Ciśnieniomierz LP

25 l/min  Znamionowa przepustowość

24,5×14/1″M  Połączenie na wlocie

G 1/4″  Połączenie na wylocie

RV 25590 | MICRO MEI | CO₂ | 2 manometry

230 bar  Max. ciśnienie wlotowe

4 bar  Max. ciśnienie wylotowe

0-315 bar  Ciśnieniomierz HP

0-20 l/min  Wskaźnik przepływu

1.5 m³/h  Znamionowa przepustowość

G 3/4″  Połączenie na wlocie

G 1/4″  Połączenie na wylocie

RV 25590 | MICRO MEI | argon | 2 manometry

230 bar  Max. ciśnienie wlotowe

4 bar  Max. ciśnienie wylotowe

0-315 bar  Ciśnieniomierz HP

0-20 l/min  Wskaźnik przepływu

1.5 m³/h  Znamionowa przepustowość

24,5×14/1″M  Połączenie na wlocie

G 1/4″  Połączenie na wylocie

Przewód gazowy

bez manometra – Nr. 71003  |  z manometrem – Nr. 71002

Dla AR z dużej butli.

Butle gazowe

dla Argon  |  8 l  |  ciśnienie do 150 bar – Nr. 035770001

dla CO₂  |  6 kg  |  ciśnienie do 150 bar – Nr. 035770002

2 l  |  ciśnienie do 200 bar – Nr. 7108